Ilmanvaihtokanavien puhdistuksen tarve

Puhdistustarvetta voi  tarkastella irrottamalla venttiileitä ja kuvaamalla esim. kännykkäkameralla vaakakanavien lika kertymää.

Tuloilmaventtiilien ympärille muodostuvat pölyrinkulat eivät johdu välttämättä likaisista kanavista. Tuloilmaventtiili synnyttää ympärilleen pyörteen, jonka ansiosta huoneilman leijupöly tarttuu staattisesti venttiiliä ympäröivään materiaaliin, joten se ei kerro kanavien puhdistustarpeesta.

Liian pitkien puhdistusvälien seurauksena puhaltimien siivet tukkeutuvat ja sen seurauksena ilmavirrat pienenevät. Puhaltimien puhdistuksella ja huollolla onkin erittäin suuri painoarvo kanavien puhdistuksen yhteydessä (Tulo- ja poistoilmanvaihto järjestelmissä vaarana on painesuhteiden muutos siten että sisälle muodostuu ylipaine). Rakennuksien sisällä tulee aina olla lievä alipaine, jolla varmistetaan kosteuden poistuminen sisätiloista.

Suodattimien vaihdon merkitys on myös erittäin suuri. Tukkeutunut hienosuodatin tuloilman puolella aiheuttaa painesuhteiden muutoksen siten, että poistoilman suhde kasvaa tulevaan ilmaan nähden eli alipaine kasvaa liian isoksi, jolloin korvaavaa ilmaa kulkeutuu rakenteiden läpi vuotoilmoina tuoden epäpuhtauksia sisäilmaan. Tulisijallisissa asunnoissa vaarana on että korvausilma tulee savupiipun kautta tuoden hengelle vaarallisia palokaasuja sekä hiukkasia sisäilmaan.

Puhdistuksella ja huollolla ylläpidetään myös LTO-laitteiden hyvää hyötysuhdetta, jolloin säästyy energiaa ja rahaa sekä vältytään ennenaikaisilta laiterikoilta.

Puhdistuksen tarpeelle on vaikea määritellä oikeaa aikaväliä, sillä siihen vaikuttavat rakennusten sijainti ja ympäristön tekijät (mm. liikenne, teollisuus, kaupunki) sekä asukkaiden terveydentila (mm. allergiat, hengityselinsairaudet) asettavat erilaisia vaatimuksia.

Asuin- ja toimistorakennuksien iv-kanavat ja -laitteet tulisi suositusten mukaan puhdistaa 5-10 vuoden välein.

Sairaalan, vanhainkodin, päivähoitolaitoksen, koulun, hotellin, lomakodin, asuntolan ja ravintolan iv-kanavat ja -laitteet 5 vuoden välein(sisäasiainministeriön asetuksella 802/2001määrätty)

Ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen, ruiskumaalaamojen, puusepäntehtaiden ja -liikkeiden, tekstiilitehtaiden, pesuloiden, leipomoiden ja savustamojen kerran vuodessa. (sisäasiainministeriön asetuksella802/2001 määrätty)